Gimsøy | Bygdetunet | Gammel tid | Nyere tid  | Gimsøykalenderen | Gimsøydagen |  Om foreningen | Linker | Hjem  

Gimsøy Historielag


Bygdetunet.Gimsøy Historielag ble stiftet den 31/5-1996 hos Tormod Nordheim på Vinje, av Tormod Nordheim, Erling R. Kleivan og Olaf Moe.

I protokollen er hovedformålet med laget slik definert:

1. Laget heter "Gimsøy Historielag

2. Formålet er å ta vare på Gimsøya`s historie både i skrift, bilder og gjenstander, samt å     sikre denne for framtiden.

3. Å få til et framtidig Bygdetun og / eller museum.

4. Å ønske flest mulig velkommen i laget, for å få en bredest mulig representasjon fra hele    øya.

Allerede på første møte diskuterte vi muligheten for å lage en Gimsøykalender, og
bilder strømmet inn fra hele øya, slik at denne kalenderen nå er en realitet Vi har også
lyktes i å selge annonser slik at kostnadene til trykkingen er dekket inn.

Vi vil derfor anmode våre medlemmer og sympatisører å benytte seg av våre
annonsører. Når det gjelder det tenkte "BYGDETUNET", så er også her saker begynt å
skje. Hos Roald Karlsen og Aud Johansen får vi overta fjøset, og "Halvdanbua",
samt leie nødvendig areal til et framtidig bygdetun. Forhandlinger om dette pågår
og vil være sluttført innen nyttår.

Det var mange diskusjoner før vi ble enige om utkast til logo for laget. Det selvskrevne
valg ble med ”Gimsøysteinen” som basis.
Aktiviteter i foreningen

Gimsøydagen
11. juli 2009
Sted: Bygdetunet

Se bilder fra tideligere år
HER

Dugnads informasjon
Hver onsdag kl 18.00 er det dugnad på Bygdetunet. Alle velkommen!

Se bilder fra de forskjellige dugnadene HER

KRONERULLING
Gjennom hele året hav vi kronerulling til inntekt til historielaget. På Gimsøy-dagen trekker vi ut en vinner blandt giverne som får et maleri.
Les mer om kronerullingen HER


Kontakte oss
E-post: post@gimsoy-historielag.no

Gimsøy Historielag ©2009